• Kayıt
Hoşgeldiniz, üye olmadan da soru sorabilir,cevap yazabilirsiniz!

1,059 soru

644 cevap

92 yorum

167 kullanıcı

bu soru da yardımcı olabilir misiniz , sınav sorusu lütfen

0 oy
Dizi işlemlerini kullanarak, girilen bir sayıyı yazıyıyla yazdırınız.

Örnek :485.65  sayısı değişken olarak tanımlanacak DörtYüzSeksenBeş TL AltmışBeş Kuruş yazacak.
23, Kasım, 2016 PHP kategorisinde Mehmet tarafından soruldu

Cevabınız

Görüntülenecek adınız (isteğe bağlı):
Gizlilik: E-posta adresiniz yalnızca bu bildirimlerin gönderilmesi için kullanılacak.
İstenmeyen Reklam Koruması:
Lütfen soruyu küçük harflerle yanıtlayınız.
Gelecekte bu doğrulamadan kurtulmak için, lütfen giriş yapınız veya kayıt olunuz.

1 cevap

0 oy

Merhaba, alttaki fonksiyon işinizi görecektir.

<?php
echo '375000000,67 rakamını yazıya çeviriyoruz<br /><br />';
echo (RakamYazdir ("375000000,67", 2, "TL", "Kuruş", null, null, null, null));

function RakamYazdir ($sayi, $kurusbasamak, $parabirimi, $parakurus, $diyez, $bb1, $bb2, $bb3) {
	// kurusbasamak virgülden sonra gösterilecek basamak sayısı
	// parabirimi = TL gibi , parakurus = Kuruş gibi
	// diyez başa ve sona kapatma işareti atar # gibi

	$b1 = Array("", "Bir ", "İki ", "Üç ", "Dört ", "Beş ", "Altı ", "Yedi ", "Sekiz ", "Dokuz ");
	$b2 = Array("", "On ", "Yirmi ", "Otuz ", "Kırk ", "Elli ", "Altmış ", "Yetmiş ", "Seksen ", "Doksan ");
	$b3 = Array("", "Yüz ", "Bin ", "Milyon ", "Milyar ", "Trilyon ", "Katrilyon ");


		if ($bb1 != null) { // farklı dil kullanımı yada farklı yazım biçimi için
			$b1 = $bb1;
		}
		if ($bb2 != null) { // farklı dil kullanımı
			$b2 = $bb2;
		}
		if ($bb3 != null) { // farklı dil kullanımı
			$b3 = $bb3;
		}

	$say1="";
	$say2 = ""; // say1 virgül öncesi, say2 kuruş bölümü
	$sonuc = "";
	$sayi = str_replace( ",",".",$sayi); //virgül noktaya çevrilir
	$nokta = strpos($sayi,"."); // nokta indeksi

		if ($nokta>0) { // nokta varsa (kuruş)
			$say1 = substr($sayi,0, $nokta); // virgül öncesi
			$say2 = substr($sayi,$nokta, strlen($sayi)); // virgül sonrası, kuruş
		} else {
			$say1 = $sayi; // kuruş yoksa
		}

	$son;
	$w = 1; // işlenen basamak
	$sonaekle = 0; // binler on binler yüzbinler vs. için sona bin (milyon,trilyon...) eklenecek mi?
	$kac = strlen($say1); // kaç rakam var?
	$sonint; // işlenen basamağın rakamsal değeri
	$uclubasamak = 0; // hangi basamakta (birler onlar yüzler gibi)
	$artan = 0; // binler milyonlar milyarlar gibi artışları yapar
	$gecici;

	if ($kac > 0) { // virgül öncesinde rakam var mı?

		for ($i = 0; $i < $kac; $i++) {

			$son = $say1[$kac - 1 - $i]; // son karakterden başlayarak çözümleme yapılır.
			$sonint = $son; // işlenen rakam Integer.parseInt(

			if ($w == 1) { // birinci basamak bulunuyor
				$sonuc = $b1[$sonint] . $sonuc;
			} else if ($w == 2) { // ikinci basamak
				$sonuc = $b2[$sonint] . $sonuc;
			} else if ($w == 3) { // 3. basamak
				if ($sonint == 1) {
					$sonuc = $b3[1] . $sonuc;
				} else if ($sonint > 1) {
					$sonuc = $b1[$sonint] . $b3[1] . $sonuc;
				}
					$uclubasamak++;
			}

			if ($w > 3) { // 3. basamaktan sonraki işlemler

				if ($uclubasamak == 1) {

					if ($sonint > 0) {
					$sonuc = $b1[$sonint] . $b3[2 + $artan] . $sonuc;
					if ($artan == 0) { // birbin yazmasını engelle
					$sonuc = str_replace($b1[1] . $b3[2], $b3[2],$sonuc);
					}
					$sonaekle = 1; // sona bin eklendi
					} else {
					$sonaekle = 0;
					}
					$uclubasamak++;

				} else if ($uclubasamak == 2) {

					if ($sonint > 0) {
						if ($sonaekle > 0) {
							$sonuc = $b2[$sonint] . $sonuc;
							$sonaekle++;
						} else {
							$sonuc = $b2[$sonint] . $b3[2 + $artan] . $sonuc;
							$sonaekle++;
						}
					}
					
					$uclubasamak++;

				} else if ($uclubasamak == 3) {

					if ($sonint > 0) {
						if ($sonint == 1) {
						$gecici = $b3[1];
						} else {
						$gecici = $b1[$sonint] . $b3[1];
						}
						if ($sonaekle == 0) {
						$gecici = $gecici . $b3[2 + $artan];
						}
						$sonuc = $gecici . $sonuc;
					}
					$uclubasamak = 1;
					$artan++;
				}

			}

			$w++; // işlenen basamak

		} // for döngüsü bitiyor


	} // if(kac>0)

	if ($sonuc=="") { // virgül öncesi sayı yoksa para birimi yazma
		$parabirimi = "";
	}

	$say2 = str_replace(".", "",$say2);
	$kurus = "";

	if ($say2!="") { // kuruş hanesi varsa

		if ($kurusbasamak > 3) { // 3 basamakla sınırlı
			$kurusbasamak = 3;
		}

		$kacc = strlen($say2);

		if ($kacc == 1) { // 2 en az
			$say2 = $say2."0"; // kuruşta tek basamak varsa sona sıfır ekler.
			$kurusbasamak = 2;
		}

		if (strlen($say2) > $kurusbasamak) { // belirlenen basamak kadar rakam yazılır
			$say2 = substr($say2,0, $kurusbasamak);
		}

		$kac = strlen($say2); // kaç rakam var?
		$w = 1;

		for ($i = 0; $i < $kac; $i++) { // kuruş hesabı

			$son = $say2[$kac - 1 - $i]; // son karakterden başlayarak çözümleme yapılır.
			$sonint = $son; // işlenen rakam Integer.parseInt(

			if ($w == 1) { // birinci basamak

				if ($kurusbasamak > 0) {
					$kurus = $b1[$sonint] . $kurus;
				}

			} else if ($w == 2) { // ikinci basamak
			
				if ($kurusbasamak > 1) {
					$kurus = $b2[$sonint] . $kurus;
				}

			} else if ($w == 3) { // 3. basamak

				if ($kurusbasamak > 2) {
					if ($sonint == 1) { // 'biryüz' ü engeller
						$kurus = $b3[1] . $kurus;
					} else if ($sonint > 1) {
						$kurus = $b1[$sonint] . $b3[1] . $kurus;
					}
				}
			}
			$w++;
		}

		if ($kurus=="") { // virgül öncesi sayı yoksa para birimi yazma
			$parakurus = "";
		} else {
		$kurus = $kurus . " ";
		}
		$kurus = $kurus . $parakurus; // kuruş hanesine 'kuruş' kelimesi ekler
	}

	$sonuc = $diyez . $sonuc . " " . $parabirimi . " " . $kurus . $diyez;
	return $sonuc;
}
?>

 

23, Kasım, 2016 Master Uzman (30,690 puan) tarafından cevaplandı
...